• 0

Yaşlı Hastalarda Kalça Kırıkları Tedavisi

İleri yaşta karşılaşılan en önemli sorunlardan biri kalça bölgesi kırıklarıdır. Yaşlı hastalarda özellikle kemik erimesi yani osteoporoz nedeniyle kalça kırıkları gündeme gelebilir. Kemiklerin dayanıklılığı yaşlılık döneminde azaldığı için basit bir düşme ile dahi kemik kırığı oluşabilir. Kemik erimesi kadınlara daha yaygın ve yoğun olduğu için kalça kırıklarıyla kadınlarda daha sık karşılaşılır. Yaşlı hastalarda kalça kırığı tedavisini zorlaştıran bazı faktörler vardır. Hastada hipertansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların varlığı, akciğer hastalıkları ve kalp hastalıkları hasta için ameliyatın uygun görülmemesine neden olabilir. Kalça kırığı hastanın yaşamını doğrudan tehdit etmese de diğer kronik hastalıklarla birleştiğinde hastanın yaşam kalitesini, hareketliliğini sekteye uğratacağı için kronik hastalıkları daha da şiddetli hale getirebilmekte ve yaşam süresini kısaltabilmektedir. Kalça kırığı olan hastanın ağrısı olur, ayağının üstüne basamaz. Bacak dışa dönük bir hal alır. Röntgen, tomografi ve MR ile kırığın kesin tanısı konur.

Yaşlı Hastalarda Kalça Kırıkları Tedavisi

Yaşlı hastalarda kalça kırığı tedavisindeki amaç hastanın ağrısını dindirmek, mümkün olan en iyi hareketlilik seviyesine hastayı ulaştırmaktır. Aksi takdirde hasta yatağa mahkum olabilir. Bu da nihayetinde hastanın kronik hastalıklarını daha da şiddetlendirebilir, vücutta bası yaraları oluşabilir. Akciğere pıhtı atması, sık idrar yolu enfeksiyonu gibi bir dizi farklı problem gündeme gelebilir.

Kalça kırığının tedavisi cerrahidir. Buradaki zorluk ortopedi ve anestezi uzmanlarının hasta için ameliyat kararı alabilmesidir. Zira bu tip hastalar yaşlı ve kronik hastalıkları da olduğu için ameliyata uygun görülmeyebilirler. Ancak burada hasta seçimini doğru yapmak gerekir. Zira hastayı ameliyat etmek ne kadar riskliyse hastayı ameliyat etmemenin ve kalçasını kırık bir halde bırakmak da aynı derecede risklidir. Kalça kırığı ameliyatının kırıktan en fazla 3 gün sonra yapılması gerekir. Bu süre içinde hastanın varsa kronik hastalıkları kontrol altına alınmaya çalışılır.

Kalça Kırığı Ameliyatı

Kalça kırığını tedavi etmek için iki yöntem mevcuttur. Kırık çivi, plak, vida gibi sistemlerle kaynatılmaya çalışır veya kaça eklemi uygun protez ile değiştirilir. Kırığın yerine göre bu iki yaklaşımdan birine karar verilir. Burada kırığın yeri çok önemlidir. Örneğin kırık uyluk kemiğine yakın bir bölgedeyse kırığın kaynatılması düşünülebilirken kemiğin boyun kısmında bir kırık meydana gelmiş ise protez tercih edilir. Ameliyattan genellikle bir gün sonra hastanın ayağa kaldırılması, koltuk değneği veya yürüteçle yürümesi sağlanır. Ardından rehabilitasyon sürecine geçilir. Hastanın kısa zaman içinde kemiği kırılmadan önceki hareketlilik seviyesine ulaşması amaçlanır.

Kalça Kırıklarında Korunma

Kalça kırıklarının tedavisinin güç olması kalça kırıklarından korunmanın önemini artırıyor. Bazı basit önlemlerle kalça kırıkları ile karşılaşma riski azaltılabilir. Düşme riskini azaltacak önlemler alınabilir. Örneğin kapı eşikleri kaldırılabilir, tuvalet yolu aydınlatılabilir, banyo ve tuvalete tutamak konulabilir, kişinin yataktan kalkarken baston kullanması sağlanabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Nasıl yardımcı olabiliriz?