Büyüyen Manyetik Çubuklar
  • 0

Skolyoz Tedavisinde Büyüyen Manyetik Çubuklar

Skolyoz manyetik çubuk tedavisi özellikle çok küçük yaş grubundaki çocuklara uygulanır. Skolyoz ile çok küçük çocuklarda dahi karşılaşılabilir. Skolyoz edinsel olmasının yanı sıra doğumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkabilir. Çocukların yaşından dolayı füzyon ya da iple germe ameliyatı uygulamak söz konusu olmayabilir ve çocuğun 10-12 yaşına gelmesi beklenir. Ancak kimi zaman omurgadaki eğrilik ilerlemiş ya da hızla ilerliyor olabilir. Bu durumda skolyozun ilerlemesi azaltılmalıdır. Çocuk ameliyata uygun yaşa erişinceye dek eğriliğin bir ölçüde denetlenmesi gerekir. Bu tür durumlarda Kontrollü Büyüyen Manyetik Çubuklar (Rod) ameliyatına başvurulur.

Erken başlangıçlı skolyozlar genellikle hızlı ilerleme eğilimindedir. Neden? Çünkü skolyozu en çok etkileyen unsur çocuğun büyüme potansiyelidir. Skolyoz manyetik çubuk uygulamasına bu tür hastalarda başvurulabilir.

Erken Başlangıçlı Skolyozun Nedenleri

  • Sebebi bilinmeyen (idiyopatik) skolyoz: infantil ve juvenil
  • Doğumsal (konjenital) skolyoz
  • Kas ve sinir hastalıkları (nöromusküler)
  • Metabolik hastalıklar (mukopolisakkaridoz)
  • Bağ dokusu hastalıkları (osteogenesis imperfekta)

Büyüyen Manyetik Çubuklar Kimlere Uygulanır?

  • Gelişimine devam eden çocuklar
  • 10 yaşından küçük çocuklar
  • 10-12 yaş arası 30-40 derecelik eğrilikler
  • Korse takamayan, takmaya uygun olmayan veya korseden fayda göremeyen çocuklar

Büyüyen Manyetik Çubuklar Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat, eğriliğin başladığı ve bittiği omurlara konan vidaları ve onların üzerinden geçirilen paralel iki metal çubuğu içerir. Bu metal çubukların en önemli özelliği uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesidir. Çocuğun büyümesi ve omurgasının gelişmesiyle birlikte metal çubuklar uzatılır. Böylece çocuğa yeni bir operasyon uygulamak gerekemez. Bu işlem her 6 ayda bir yapılır.  Böylece çocuğun skolyozu tamamen tedavi edecek füzyon ya da iple germe ameliyatına hazır olana dek bir daha ameliyat edilmesi gerekmez.

Skolyoz Manyetik Çubuk Avantajları

Sistemin en büyük avantajı çocuğun 6 ayda bir yapılan ameliyatlardan kurtulmasıdır. Çocuğun omurgasına büyüme özelliği olmayan çubuklar takıldığında, bir süre sonra tekrar ameliyat yapmak ve daha uzun çubuklar takmak gerekir. Hastamızın 7 yaşında bir çocuk olduğunu düşünürsek bu senaryoda 10 yaşına gelene kadar bir dizi operasyon geçirmesi gerekecektir. Bu hem çocuk hem de aile için ciddi bir stres kaynağıdır. Nihayetinde çocuğa cerrahi bir işlem yapıldığı ve anestezi verildiği için bu doğrultuda da ilave riskler söz konusu olacaktır.

Skolyoz akciğer gelişimini olumsuz etkileyebilir. 10 yaş altı çocuklara skolyozu düzeltici ameliyat uygulanamadığı için akciğer kapasiteleri skolyozdan olumsuz etkilenir. Manyetik kontrollü büyüyen çubuklar ile akciğer gelişimi devam ettirilir.

Uzayan çubuklar sayesinde omurga büyümeye ve uzamaya devam eder. Gelişimi sekteye uğramaz, çocuğun boyu uzamaya devam eder.

Manyetik kontrollü sistemle omurga eğriliği düzeltilemediyse ve hatta ilerlemeye devam ettiyse füzyon veya iple germe ameliyatı kaçınılmaz hale gelebilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *