Artroskopik Cerrahi
 • 0

Artroskopik Cerrahi

Günümüzde birçok ameliyat kapalı olarak, vücutta büyük kesiler açılmadan yapılmaktadır. Tıp terminolojisinde kapalı ameliyatlar endoskopik cerrahi olarak adlandırılır. Bu kapalı ameliyat bir organa değil ekleme yönelik yapılıyorsa o zaman buna artroskopik cerrahi denir. Yani, artroskopik cerrahi endoskopik cerrahinin eklemlere uygulanan şeklidir. Gelişen teknoloji sayesinde diz, omuz, ayak bileği gibi eklem dokuları başta olmak üzere vücudumuzun birçok eklemine artroskopik cerrahi uygulayabiliyoruz.

Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artro=eklem, skopi=bakmak anlamındadır. Artroskopi kelimesi ekleme bakma şeklinde dilimize çevrilebilir. Bu işlem günümüzde oldukça küçük ve yüksek çözünürlüklü kameralarla yapılabilmektedir. İşlemi yapmamızı sağlayan artroskop cihazı metal bir çubuk şeklindedir. İçinde mercekler ve ışık kaynağı bulunur. İşlemin yapılacağı bölgeye göre artoskopun kalınlığı değişebilir. En sık yapılan artroskopik cerrahilerde (omuz ve diz) kalınlık 5,5 mm çapında iken bilekler ve dirsekte daha küçük artroskoplar tercih edilebilir.

Artroskopik Cerrahi Nasıl Yapılır?

Ameliyatın yapılacağı bölgede yaklaşık bir nohut tanesi kadar bir delik açılır. Artoskop vücut içine yerleştirilir. Artroskop, elde ettiği görüntüyü yüksek kaliteyle 4-10 kat büyüterek monitöre aktarır. Böylece cerrah müdahale edeceği eklemi oldukça aydınlatılmış ve büyütülmüş şekilde monitörde görür. Ortopedi uzmanı, işlemi yapacağı bölgede ikinci bir delik daha açar ve buradan da diğer cerrahi enstrümanları vücut içinde konumlandırır. Ameliyatı gerçekleştirir. Operasyonunun süresi işlemin hangi ekleme ve ne için yapıldığına göre değişir. Artroskopik ameliyatlar 30-120 dakika arası sürebilir. Cerrahi sonrası hastaya hafif ağrı kesiciler verilebilir. 1-2 gün içinde her şey yolundaysa hasta taburcu edilir.

Artroskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Artroskopik cerrahi günümüzde birçok ortopedi ameliyatında altın standart haline gelmiştir. Vücudun birçok eklemine artroskopik cerrahi uygulanabilmektedir. Açık cerrahilerle kıyaslandığında birçok önemli avantaja sahiptir.

 • Yara yeri oldukça küçüktür, sadece birkaç milimetre boyundadır. Aylar sonra neredeyse görünmez olur.
 • Hastanın ameliyat sonrası duyduğu ağrı oldukça hafiftir.
 • Hasta daha kısa süre hastanede yatar ve ayağa kalkar. Daha hızlı iyileşir.
 • Enfeksiyon riski azdır.
 • Ameliyat süresi kısadır.
 • Ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi daha rahat geçer.

Artroskopik Cerrahi Uygulanan Hastalıklar Nelerdir?

Diz, omuz, kalça ve ayak bileği en sık artroskopi yapılan eklemlerdir. Dirsek, el bileği ve hatta parmak eklemlerinde artroskopik cerrahinin avantajlarından yararlanmak mümkündür.

Diz artroskopisi

Vücudumuzun tüm ağırlığını taşıyan dizlerimiz en sık tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan eklemimizdir. Birçok diz hastalığında artroskopik cerrahiyi kullanabiliyoruz. Bunlar nelerdir?

 • Menisküs yırtıkları
 • Ön çapraz bağ yırtıkları
 • Eklem kıkırdağı hasarı
 • Diz eklem zarının iltihaplanması
 • Artroz (kireçlenme)
 • Kıkırdak nakilleri (uygun durumlarda)
 • Eklem faresi (yabancı cisim)

Diz artroskopisi sonrası alçı uygulanmaz, bazı özel durumlarda hastaya dizlik verilebilir. Ortalama 3-4 hafta süreyle dizin dinlendirilmesi gerekir. Dizi yoracak hareketlerden, uzun yürüyüşlerden, uzun araba yolculuklardan kaçınmakta yarar vardır. Hastanın yürürken koltuk değneği kullanması önerilir. Hastanın koltuk değneğinden kurtulup rahat bir şekilde hareket etmeye başlaması ise yapılan ameliyatın ne olduğuna ve büyüklüğüne göre değişir. Görece küçük bir menisküs yırtığının tedavi edildiği bir ameliyat sonrası bu süre 3 hafta olabilirken, daha büyük ameliyatlarda bu süre 8 haftaya kadar uzayabilir.

Omuz artroskopisi

Omuz oldukça esnek bir eklemdir. Kolumuzu öne, arkaya, sağa, sola rahatça hareket ettirmemizi sağlar. Bu esneklik ve hareketlilik kimi zaman çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunların tedavi edilmesi gerekir. Biz de bu tedavilerde artroskopik cerrahiye sıklıkla başvururuz. Hangi omuz eklemi sorunlarında artroskopik cerrahiyi kullanıyoruz?

 • Kas sıkışması, omuz hareketlerinin kısıtlılığı
 • Omuz çıkıkları
 • Omuz eklemindeki kıkırdak ve kas krişi hastalıkları
 • Osteoartrit (kireçlenme)
 • Omuzu etkileyen romatizmal hastalıklar (romatoid artrit, spondiloartropati, polimiyalji romatika)

Kalça artroskopisi

Kalça artroskopisi, kalça eklemindeki problemlerin tedavisinde uygulanır. Kalçada 3 adet küçük kesi yeri açılarak cerrahi enstrümanlar vücut içine yerleştirilir ve ameliyat gerçekleştirilir. Kalça eklemi vücudun derininde bulunur ve eklem kapsülü yoğun yumuşak bir kaplamayla korunur. Bu nedenle ameliyat süresi diğer eklemlere yapılan artroskopik cerrahilere göre uzun olabilir. En fazla 2 saat içinde ameliyat neticelendirilir. Hangi kalça eklemi hastalıklarında artroskopik cerrahiyi kullanıyoruz?

 • Femoroasetabuler sıkışma sendromu
 • Kalça labrum yırtığı
 • Kıkırdak yaralanmaları
 • Kalça eklem faresi veya yabancı cisim
 • Eklem zarı hastalıkları
 • Artroz (kireçlenme)
 • Kalça eklemi enfeksiyonu

Ayak bileği artroskopisi

Ayak bileğinin ön kısmından 2 küçük kesi yeri açılarak gerçekleştirilen bir ameliyatlardır. Ayak bileği eklemi omuz ve dize göre daha küçük dokulardan oluştuğu için bu bölgede daha ince bir artroskop ile çalışılır. Ayak bileği ekleminin hangi hastalıklarında artroskopik cerrahiyi kullanıyoruz?

 • Eklem içi kıkırdak kırıkları
 • Kalınlaşmış yumuşak dokular
 • Eklem zarının iltihaplanması
 • Osteoartrit (kireçlenme)
 • Hareketi engelleyen kemik çıkıntıları

Dirsek Artroskopisi

Dirsek eklemi artroskopik cerrahi uygulanan diğer eklemlere göre daha karmaşıktır. Dirseğin çevresinde büyük hayati sinir ve damarlar mevcuttur. Bu nedenle ameliyat daha küçük bir artroskopla gerçekleştirilir.  Dirsek eklemindeki hangi sorunlara artroskopik cerrahi uygulayabiliyoruz?

 • Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)
 • Kıkırdaktan parça ayrılmaları
 • Takılma hissi, hareket kısıtlılıkları
 • Dirseği etkileyen romatizmal hastalıklar

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *